Những câu hỏi thường gặp:

Những câu hỏi thường gặp:

Làm thế nào để tôi có thể kết nối đến Care Solace? Và ở đâu?

Quý vị có thể kết nối qua liên kết của quận tại để có thể tự tìm kếm các nhà cung cấp dịch vụ hoặc ấn vào nút “Talk to Us” tại góc phải trên cùng màn hình.

Liệu các nhà cung cấp dịch vụ có chấp nhận bảo hiểm của tôi? Nếu tôi không có bảo hiểm thì phải làm sao?

Care Solace sẽ cố gắng tìm những nhà cung cấp dịch vụ phù hợp và chấp nhận bảo hiểm của quý vị. Nếu quý vị không có bảo hiểm, xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tìm những nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp sliding scale fees cho quý vị.

Chi phí dịch vụ cho Care Solace là bao nhiêu?

Care Solace là một dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Các nhà cung cấp mà chúng tôi kết nối với quý vị hoặc sẽ chấp nhận bảo hiểm của quý vị, hoặc sẽ hoạt động theo hình thức sliding scale fees/out-of-pocket.

Tôi có thể tự tìm kiếm hoặc gọi cho Hướng dẫn viên chăm sóc sức khỏe theo số 888-515-0595 không?

Quý vị có thể làm một trong hai cách đều được! Quý vị có thể tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ một cách hoàn toàn ẩn danh và bí mật, hoặc gọi cho Bộ phận Hướng dẫn Chăm sóc của chúng tôi để được hỗ trợ tìm kiếm các tài nguyên phù hợp và thiết lập một cuộc hẹn với nhà cung cấp dịch vụ.

Care Solace có nhận điều trị không?

Care Solace là một dịch vụ phối hợp chăm sóc và không thể cung cấp các dịch vụ đánh giá, chẩn đoán hoặc điều trị sức khỏe. Thay vào đó, chúng tôi kết nối quý vị với các nhà cung cấp dựa trên cộng đồng.

 

Close Bitnami banner
Bitnami